ZAPYTANIA OFERTOWE – DOTACJE EU

 • 29.02.2020

  ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA na Wózek podnośnikowy unoszący elektryczny

  OFERTA WYBRANA:
  1. TOYOTA Material Handling Polska Sp. z o.o., ul. Potockiego 1A, 96-313 Jaktorów
  data wpłynięcia: 24.02.2020 r.
  – cena oferty: wartość netto 5.242,00 EUR
  wartość brutto 6.447,66 EUR

  Pełna lista podmiotów
  Wykaz ofert, które wpłynęły do Beneficjenta:
  1. STILL Polska sp. z o.o., ul. Składowa 6, Żerniki, 62-023 Gądki
  data wpłynięcia: 24.02.2020 r.
  – cena oferty: wartość netto 6.531,29 EUR
  wartość brutto 8.033,49 EUR
  2. Linde Material Handling Polska Sp. z o.o., ul. Płochcińska 59, 03-044 Warszawa
  data wpłynięcia: 24.02.2020 r.
  – cena oferty: wartość netto 6.250,00 EUR
  wartość brutto 7.687,50 EUR
  3. Jungheinrich Polska Sp. z o.o., ul. Świerkowa 3, Bronisze, 05-850 Ożarów Mazowiecki
  data wpłynięcia: 24.02.2020 r.
  – cena oferty: wartość netto 6.937,00 EUR
  wartość brutto 8.5321,51 EUR
  4. TOYOTA Material Handling Polska Sp. z o.o., ul. Potockiego 1A, 96-313 Jaktorów
  data wpłynięcia: 24.02.2020 r.
  – cena oferty: wartość netto 5.242,00 EUR
  wartość brutto 6.447,66 EUR

 • 21.02.2020

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na Wózek podnośnikowy unoszący elektryczny

 • 3.12.2019

  ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA
  na dostawę, montaż i uruchomienie przecinarki taśmowej CNC (automat hydrauliczny) do cięcia elementów o wymiarach 300x320mm z podajnikiem mechanicznym

  OFERTA WYBRANA:
  1. STRUMER Maszyny sp. z o.o., ul. Krajowa 13, 62-052 Kostrzyn
  data wpłynięcia: 25.11.2019 r.
  – cena oferty: wartość netto 58.707,20 PLN
  wartość brutto 72.209,86 PLN

  Pełna lista podmiotów
  Wykaz ofert, które wpłynęły do Beneficjenta:
  1. STRUMER Maszyny sp. z o.o., ul. Krajowa 13, 62-052 Kostrzyn
  data wpłynięcia: 25.11.2019 r.
  – cena oferty: wartość netto 58.707,20 PLN
  wartość brutto 72.209,86 PLN

 • 25.11.2019

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na Przecinarkę taśmową (półautomat hydrauliczny) do cięcia elementów o wymiarach 300x320mm

 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na Wózek podnośnikowy unoszący elektryczny  – anulowano

 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na Przecinarkę taśmową (półautomat hydrauliczny) do cięcia elementów o wymiarach 300x320mm  – anulowano

 


Zakład Metalowy Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Roman Hoffmann /adres: Osiedle Cechowe 46, 64-840 Budzyń/, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający NIP 7660009040 oraz REGON 570032955 realizuje projekt pt. „Wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowych i udoskonalonych produktów dzięki wdrożeniu innowacyjnych technologii będących efektem prac B+R i rozbudowie parku maszynowego” Nr RPWP.01.05.02-30-0322/18 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie: 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie: 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na:

Zapytanie ofertowe na dostawę, montaż i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej wraz z komputerami i oprogramowaniem

Link do ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1211004


Zakład Metalowy Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Roman Hoffmann /adres: Osiedle Cechowe 46, 64-840 Budzyń/, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający NIP 7660009040 oraz REGON 570032955 realizuje projekt pt. „Wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowych i udoskonalonych produktów dzięki wdrożeniu innowacyjnych technologii będących efektem prac B+R i rozbudowie parku maszynowego” Nr RPWP.01.05.02-30-0322/18 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie: 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie: 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE PIONOWEGO CENTRUM FREZERSKIEGO 4-OSIOWEGO

Link do ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22499

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE PIONOWEGO CENTRUM FREZERSKIEGO 4-OSIOWEGO

 

OFERTA WYBRANA:

Metal Team Sp. z o.o. Sp.K.

Ul. Unii Lubelskiej 5

35-016 Rzeszów

Polska

data wpływu oferty: 18.09.2019

– cena oferty: wartość netto 186.500,00 EUR (809.764,35 PLN);

wartość brutto 229.395,00 EUR (996.010,15 PLN)

– Najkrótszy czas reakcji serwisu w przypadku gwarancji lub usterki: 24 godziny

– Okres gwarancji: 12 miesięcy

 

Pełna lista podmiotów

Wykaz ofert, które wpłynęły do Beneficjenta:

1) Metal Team Sp. z o.o. Sp.K.

Ul. Unii Lubelskiej 5

35-016 Rzeszów

Polska

data wpływu oferty: 18.09.2019

– cena oferty: wartość netto 186.500,00 EUR (809.764,35 PLN);

wartość brutto 229.395,00 EUR (996.010,15 PLN)

– Najkrótszy czas reakcji serwisu w przypadku gwarancji lub usterki: 24 godziny

– Okres gwarancji: 12 miesięcy

 

2) EUROMETAL Sp. z o.o.

Miszewko 41

80-297 Banino k/Gdańska

Polska

data wpływu oferty: 05.09.2019

– cena oferty: wartość netto brak informacji

wartość brutto brak informacji

– Najkrótszy czas reakcji serwisu w przypadku gwarancji lub usterki: brak informacji

– Okres gwarancji: brak informacji

OFERTA ODRZUCONA Z POWODU NIESPEŁNIENIA WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W ZAPYTANIU.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWO-PRASY O SILE NACISKU 400 TON WRAZ Z URZĄDZENIAMI DO PROWADZENIA TAŚMY STALOWEJ: ODWIJAK TAŚMY BLACHY, PROSTOWARKA TAŚMY BLACHY, PODAJNIK ROLKOWY TAŚMY BLACHY DO PRASY

Link do ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22493

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWO-PRASY O SILE NACISKU 400 TON WRAZ Z URZĄDZENIAMI DO PROWADZENIA TAŚMY STALOWEJ: ODWIJAK TAŚMY BLACHY, PROSTOWARKA TAŚMY BLACHY, PODAJNIK ROLKOWY TAŚMY BLACHY DO PRASY

 

OFERTA WYBRANA:

VENTOR TRADE s.r.o.

Horni Hostice 77

790 70 Javornik

Republika Czeska

data wpływu oferty: 16.09.2019

– cena oferty: wartość netto 1.029.590,00 EUR (4.468.420,60 PLN);

wartość brutto 1.029.590,00 EUR (4.468.420,60 PLN)

– Najkrótszy czas reakcji serwisu w przypadku gwarancji lub usterki: 6 godzin

– Okres gwarancji: 18 miesięcy

 

Pełna lista podmiotów

Wykaz ofert, które wpłynęły do Beneficjenta:

 

1) VENTOR TRADE s.r.o.

Horni Hostice 77

790 70 Javornik

Republika Czeska

data wpływu oferty: 16.09.2019

– cena oferty: wartość netto 1.029.590,00 EUR (4.468.420,60 PLN);

wartość brutto 1.029.590,00 EUR (4.468.420,60 PLN)

– Najkrótszy czas reakcji serwisu w przypadku gwarancji lub usterki: 6 godzin

– Okres gwarancji: 18 miesięcy

 

2) Helmerding hiw Maschinen GmbH

Sundern 93

D – 32549 Bad Oeynhausen

Niemcy

data wpływu oferty: 18.09.2019

– cena oferty: wartość netto 1.125.000,00 EUR (4.884.637,50 PLN);

wartość brutto brak informacji

– Najkrótszy czas reakcji serwisu w przypadku gwarancji lub usterki: 8 godzin

– Okres gwarancji: 12 miesięcy

OFERTA ODRZUCONA Z POWODU NIESPEŁNIENIA WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W ZAPYTANIU.

 

3) BTC Maszyny Stolarczyk Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Narutowicza 119

97-500 Radomsko

Polska

data wpływu oferty: 18.09.2019

– cena oferty: wartość netto 1.182.200,00 EUR (5.132.994,18 PLN);

wartość brutto 1.454.106,00 EUR (6.313.582,84 PLN)

– Najkrótszy czas reakcji serwisu w przypadku gwarancji lub usterki: 6 godzin

– Okres gwarancji: 30 miesięcy